Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske oppgaver - MAT 1000 - høst 2004

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen.

Innleveringsfrist for oblig 1 er fredag 17/9 kl.14.30

Innleveringsfrist for oblig 2 er fredag 5/11 kl.14.30

Oppgavetekst

Obligatorisk oppgavesett nr. 1

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 15. juni 2004 13:45 - Sist endret 17. sep. 2004 12:18