Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Litteratur

Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis , 1998. Universitetsforlaget. 4. utg., 3. opplag, kapittel 1-7, samt 10.

Eksamensoppgavesamling,

Supplerende litteratur

Ubøe, Jan: Arbeidsnotater for MA 001, MI ,

Publisert 19. mai 2004 12:52 - Sist endret 1. juli 2004 03:46