Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 34

Plenumsregningen 27/8 henter oppgavene fra

1.1 oppgaver 1, 2og 3
1.3 oppgave 3
1.4 oppgaver 1 og 2
1.5 oppgaver 3, 4 og 6

Uke 35

Anbefalte oppgaver for uke 35 er

1.6 oppgaver 1, 2 og 3
1.7 oppgave 1
1.8 oppgaver 1, 2, 3 og 4
1.9 oppgaver 1, 2, 3 og 5
1.10 oppgave 3
1.11 oppgaver 1 og 3


Det vil  fortrinnsvis være oppgavene med uthevet nummer som blir gjennomgått på plenumsregningene 3/9.