Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 46  12/11 - 16/11


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.


Avsnitt 7.7   Oppgaver 1, 2, 3 og 4.

Avsnitt 7.8   Oppgaver 3, 4 og 5.

Avsnitt 7.9   Oppgaver 2 og 3.

Avsnitt 7.11 Oppgaver  3, 4, 5b og 8.

Eksamen 11/12 - 03 Oppgaver 1 og 3.