Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 47   19/11 - 23/11


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.

Eksamen 9/6-04 oppgave 4.

Eksamen 11/12-04 oppgave 1.

Avsnitt 10.2 oppgaver 1, 2, 3, 4 og 6.

Avsnitt 10.3 oppgaver 1, 2 og 3.

Avsnitt 10.4 oppgaver 1, 2 og 4.

Avsnitt 10.5 oppgaver 1, 2 og 4.

Eksamen 10/12-04 oppgave 2.