Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke  48   26/11 - 30/11


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.  Dette er det siste oppgavesettet høsten 2007.

Eksamen 10/12-2004 oppgave 4.

Eksamen 7/6-2005 oppgaver 3 og 5.

Avsnitt 10.6 oppgaver 1, 2, 3, 5 og 6.

Avsnitt 10.7 oppgaver 2, 3 og 4.

Avsnitt 10.8 oppgaver 1, 3, 4, 6 og 8.

Eksamen 11/12-2003 oppgave 4.

Eksamen 9/6-2004 oppgave 3.