Dette emnet er nedlagt

Midtveiseksamen 8/10-2007   FASITOppgave   1:   3

Oppgave   2:   3

Oppgave   3:   3

Oppgave   4:   2

Oppgave   5:   Ingen av alternativene var rett

Oppgave   6:   2

Oppgave   7:   1

Oppgave   8:   1

Oppgave   9:   3

Oppgave 10:   2

Oppgave 11:   2Det blir ikke tatt hensyn til Oppgave 5 ved sensuren, slik at maks poeng blir 30.

Poengsummen blir justert i forhold til avsluttende eksamen, slik at denne prøven teller 1/3 av totalen.