Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 37  10-14 september


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.

Avsnitt 3.2 oppgaver 1 og 2.

Avsnitt 3.3 oppgaver 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

Avsnitt 3.4 oppgaver 1 og 3.

Avsnitt 3.5 oppgave 1.

Avsnitt 3.6 oppgaver 1, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.

Avsnitt 3.7 oppgaver 1, 2, 3 og 5.