Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 38  17-21 september


Avsnitt 3.9, oppgaver 1, 2, 4, 5 og 6.

Avsnitt 3.10, oppgaver 1, 2, 3 og 5.

Avsnitt 3.12, oppgaver 1, 2 og 4.

Oblig 1 fra 2006, oppgaver 1 og 2.

Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.