Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 39  24/9 - 28/9


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.

Avsnitt 4.2 oppgaver 3 og 4.
Avsnitt 4.3 oppgaver 1, 2, 3 og 4.
Avsnitt 4.4 oppgaver 1, 2, 4 og 6.
Avsnitt 4.5 oppgaver 1, 2, 4 og 6.
Avsnitt 4.6 oppgaver 1, 2 og 4.
Avsnitt 4.7 oppgaver 1, 2, 3 og 4.
Avsnitt 4.8 oppgaver 1, 2, 4 og 5.