Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 40  1/10 - 5/10


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.


Avsnitt 5.1 oppgaver 1, 2, 3, 6, 7 og 10.
Avsnitt 5.2 oppgaver 1, 2, 4, 5 og 7.
Avsnitt 5.3 oppgaver 1, 2, 3, 5 og 7.
Avsnitt 5.4 oppgave  1.
Avsnitt 5.5 oppgaver 1, 2, 3 og 4.
Avsnitt 5.6 oppgaver 1 og 2.