Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 42  15/10 - 20/10

Mandag 15.10.2007 blir årets midtsemesteroppgave bli gjennomgått.


Noen av oppgavene under vil bli gjennomgått på plenumsregningene mandag 22.10.2007, hovedsaklig de med uthevet nummer.

I noen av oppgavene er du bedt om å plotte verdier langs en logaritmisk skala.  Hvis du ikke har logaritmepapir eller dobbeltlogaritmisk papir, men tilgang til lommeregner, kan du plotte logaritmen til de aktuelle verdiene i stedet.

Avsnitt 5.7 oppgaver 1, 2, 4, 5 og 7.
Avsnitt 5.8 oppgaver 2, 3, 4 og 5.
Avsnitt 5.10 oppgaver 3 og 4.
Avsnitt 5.11 oppgaver 2, 3 og 4.

Oppgave 2 i det andre obligatoriske oppgavesettet fra høsten 2006.