Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke  43  22/10 - 26/10


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.Avsnitt 6.2 oppgaver 2 og 4.

Avsnitt 6.3 oppgaver 1, 2 og 3.

Avsnitt 6.4 oppgaver 3, 4 og 5.

Avsnitt 6.5 oppgaver 1,  2, 3, 4, 5 og 6.

Avsnitt 6.6 oppgaver 1, 2, 4 og 6.

Avsnitt 6.7 oppgave  1.