Dette emnet er nedlagt

Ukeoppgaver MAT1000  Høst 2007


Uke 44  29/10 - 2/11


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene, hovedsaklig de med uthevet nummer.


Avsnitt 6.9   oppgaver 1, 2, 3, 4, 7, 10 og 12.

Avsnitt 6.10 oppgaver 1, 4, 5, 7 og 10.

Avsnitt 6.11 oppgaver 2, 3 og 4.

Avsnitt 6.12 oppgaver 1, 2 og 4.

Avsnitt 6.13 oppgaver 1, 3 og 4.

Forklar hva som er problemet med oppgave 6..13.1 a).

Eksamen 09.06.2004 Oppgave 2.