Dette emnet er nedlagt

Fasit til eksamen 13.12.2007 er …

Fasit til eksamen 13.12.2007 er nå lagt ut under Løsninger på emnets semesterside.

Det snek seg inn en skrivefeil i løsningen av oppgave 2. Ny versjon ligger nå ute.

Vi tar sikte på å bli ferdige med sensuren før jul.

Publisert 13. des. 2007 15:47 - Sist endret 17. des. 2007 11:54