Dette emnet er nedlagt

Utsatt Midtveiseksamen 6/11-2007   FASITOppgave   1:   1

Oppgave   2:   2

Oppgave   3:   1

Oppgave   4:   2

Oppgave   5:   2

Oppgave   6:   1

Oppgave   7:   3

Oppgave   8:   2

Oppgave   9:   2

Oppgave 10:   1

Oppgave 11:   3


Maksimal poengsum på denne prøven er 34.  Denne vil bli justert i forhold til maksimal poengsum på ordinær eksamen (30 poeng) slik at begge prøvene teller likt i forhold til avsluttende eksamen.