Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske oppgaver - MAT 1000 - høst 2007

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfrister for obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Oppgavetekst

Oppgaveteksten til oblig 1 finner du her: norsk , english

Oppgaveteksten til oblig 2 finner du her:norsk , english

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 2. juli 2007 12:56 - Sist endret 7. feb. 2020 16:09