Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering MAT1000 Høst 2007 - utdrag


Innleverte besvarelser 121
Invitasjoner
391

1. Program

 • 1.1. Hvilket studieprogram tilhører du *
  Biologi 26 21.5%
  Geofag: geologi, geofysikk og geografi 4 3.3%
  Profesjonsstudiet i informatikk (5 årig) 8 6.6%
  Informatikk - bachelor 29 24.0%
  Kjemi 6 5.0%
  Molekylærbiologi og biologisk kjemi 30 24.8%
  Årsenhet i realfag 11 9.1%
  Annet 7 5.8%

2. Når det gjelder læreboka, er du fornøyd med

 • 2.1. valg av eksempler
  Ja 26 21.5%
  Nei 87 71.9%
  Vet ikke 8 6.6%
 • 2.2. Forklaring av begrepene
  Ja 21 17.5%
  Nei 91 75.8%
  Vet ikke 8 6.7%
 • 2.3. Forklaring av teorien
  Ja 26 21.5%
  Nei 88 72.7%
  Vet ikke 7 5.8%
 • 2.4. Utvalget av oppgaver
  Ja 42 34.7%
  Nei 69 57.0%
  Vet ikke 10 8.3%
 • 2.5. Foretrekker du at læreboka er på norsk fremfor engelsk?
  Ja 87 71.9%
  Nei 16 13.2%
  Vet ikke 18 14.9%

4. Forelesningene

 • 4.1. Går du i gjennomsnitt på mer enn en forelesning i MAT1000 i uka?
  Ja 82 67.8%
  Nei 36 29.8%
  Vet ikke 3 2.5%

5. Når det gjelder forelesningene, er du fornøyd med

 • 5.1. Valg av eksempler
  Ja 58 48.3%
  Nei 37 30.8%
  Vet ikke 25 20.8%
 • 5.2. Forklaring av begrepene
  Ja 36 30.0%
  Nei 66 55.0%
  Vet ikke 18 15.0%
 • 5.3. Forklaring av teorien
  Ja 30 24.8%
  Nei 72 59.5%
  Vet ikke 19 15.7%
 • 5.4. Organisering av fremstillingen
  Ja 43 35.5%
  Nei 60 49.6%
  Vet ikke 18 14.9%
 • 5.5. Teknisk gjennomføring av forelesningene
  Ja 44 36.4%
  Nei 61 50.4%
  Vet ikke 16 13.2%
 • 5.6. Auditoriet
  Ja 96 79.3%
  Nei 14 11.6%
  Vet ikke 11 9.1%

6. Plenumsregningene

 • 6.1. Er du som oftest til stede på en av plenumsregningene, og i tilfelle, hvilket auditorium er du som oftest til stede i?
  Auditorium 1 28 23.3%
  Auditorium 5 48 40.0%
  Følger som oftest ikke med 44 36.7%

7. Når det gjelder plenumsregningene, er du fornøyd med

 • 7.1. Antall oppgaver
  Ja 71 59.7%
  Nei 13 10.9%
  Vet ikke 35 29.4%
 • 7.2. Valg av oppgaver
  Ja 69 58.0%
  Nei 17 14.3%
  Vet ikke 33 27.7%
 • 7.3. Selve plenumsregningen
  Ja 46 38.7%
  Nei 40 33.6%
  Vet ikke 33 27.7%

8. Gruppeundervisningen

 • 8.1. Deltar du som oftest på gruppeundervisningen?
  Ja 77 63.6%
  Nei 44 36.4%
 • 8.2. Hvilken gruppe tilhører du?
  1 8 6.8%
  2 8 6.8%
  3 11 9.4%
  4 13 11.1%
  5 13 11.1%
  6 12 10.3%
  7 0 0.0%
  8 12 10.3%
  9 7 6.0%
  10 5 4.3%
  11 - storgruppa 13 11.1%
  Vet ikke 15 12.8%

9. Når det gjelder gruppeundervisningen, er du fornøyd med

 • 9.1. Utvalget av oppgaver
  Ja 68 58.6%
  Nei 7 6.0%
  Vet ikke 41 35.3%
 • 9.2. Den regnestøtten du får av gruppelæreren
  Ja 64 55.7%
  Nei 17 14.8%
  Vet ikke 34 29.6%
 • 9.3. Den kontakten du får med medstudenter
  Ja 64 56.1%
  Nei 11 9.6%
  Vet ikke 39 34.2%
 • 9.4. Utbytte generelt av gruppeundervisningen
  Ja 59 51.3%
  Nei 21 18.3%
  Vet ikke 35 30.4%

10. Utøyaseminaret

 • 10.1. Var du på Utøyaseminaret 29. - 30. september?
  Ja 13 10.7%
  Nei 108 89.3%
 • 10.3. Hvis du var på Utøya: Føler du at du hadde faglig utbytte av seminaret?
  Ja 13 17.3%
  Nei 1 1.3%
  Var ikke på Utøya 61 81.3%
 • 10.4. Hvis du var på Utøya: Føler du at du hadde sosialt utbytte av seminaret?
  Ja 13 17.6%
  Nei 2 2.7%
  Var ikke på Utøya 59 79.7%