Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Undervisningsplanen vil bli supplert ukentlig etterhvert som undervisningen forberedes. Den foreløpige planen er å gjennomgå Kapittel 1 i uke 34, Kapittel 2 i uke 35, Kapittel 3 i uke 36 og 37, Kapittel 4 i uke 37 og 38, Kapittel 5 i uke 38, 39 og 40, Kapittel 6 i uke 42 og 43, Kapittel 7 i uke 44 og 45 og Kapittel 10 i uke 46 og 47. På grunn av eksamen i andre emner, er siste ordinære undervisning i uke 48.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2007Dag Normann  Sophus Lies Auditorium  Presentasjon. Litt repetisjon fra 2MX  Repetisjonen tar for seg deler av Kap. 1. Husk at det er obligatorisk oppmøte på denne forelesningen 
24.08.2007Mer repetisjon  Vi fullfører den relevante gjennomgangen av Kap. 1 
29.08.2007Funksjoner av en variabel. Lineære programmering  Stoff fra avsnitt 2.1 - 2.5 
31.08.2007Erik Bedos  Lineær programmering. Flere funksjoner av en variabel  Stoff fra avsnitt 2.5 - 2.10. 
05.09.2007Dag Normann  Trigonometriske funksjoner, vinkler m.m.  Stoff fra avsnitt 3.1 - ca. 3.5 
07.09.2007Arcusfunksjoner og trigonometriske formler.  Resten av kapittel 3 til og med avsnitt 3.8 
12.09.2007Harmoniske svingninger.  Vi foreleser fra avsnitt 3.9 og så langt vi rekker. 
14.09.2007Interferens, kontinuitet og grenser.  Om nødvendig, fullfører vi kapittel 3 og tar sikte på å nå avsnittene 4.1 - 4.4. 
19.09.2007Kontinuitet og grenser  Vi vil ta opp de første avsnittene i kapittel 4. 
21.09.2007Følger og rekker  Vi gjennomgår resten av kapittel 4. Hvis tiden strekker til snakker vi litt om eksponensialfunksjonen. 
26.09.2007Eksponensialfunksjoner og logaritmer.  Vi tar sikte på å gå igjennom avsnitt 5.1 - 5.3 med et blikk på 5.4. 
28.09.2007Erik Bedos  Erik fortsetter med kapittel 5 der Dag slapp. 
03.10.2007Dag Normann  Logaritmisk skala og dobbeltlogaritmisk skala  Vi sluttfører gjennomgangen av Kapittel 5. Vi vil gjennomgå noen eksempler, hvorav tre er lagt ut på nettet. Disse ble utviklet av E. bedos i fjor. Blir vi for tidlig ferdig, begynner vi med midtsemesteroppgaven fra Høst 2006. 
05.10.2007Forberedelse til midtermineksamen  Vi gjennomgår noen tidligere midtermineksamener. Vi vil gå igjennom eksamensettene fra Høst 2006, Vår 2006, Høst 2005 og Vår 2005 i denne rekkefølgen så langt vi rekker. 
10.10.2007    Undervisningsfri  Midtermineksamensuke 
12.10.2007   
17.10.2007Derivasjon av noen spesielle funksjoner  Vi starter på kapittel 6 
19.10.2007Generelle regler for derivasjon. Kjerneregelen  Vi gjør oss ferdige med avsnitt 6.6. 
24.10.2007Derivasjon, funksjonsdrøfting, max/min-punkter  Vi gir eksempler på bruk av siste sats fra avsnitt 6.6, og fortsetter med avsnittene 6.7 - 6.10 
26.10.2007Taylorpolynom, antiderivert og l'Hôpitals regel.  Vi avslutter gjennomgangen av Kapittel 6. Minner om at det meste i Kapittel 6, inklusive Taylorpolynom og l'Hôpitals regel, er svært eksamensrelevant. 
31.10.2007Bestemt integral  Vi snakker om antiderivert og det bestemte integralet, fra de første avsnittene i Kapittel 7 
02.11.2007Mer om integrasjon  Vi vil rekke til og med avsnitt 7.6, med ubestemt integral. 
07.11.2007To integrasjonsmetoder  Vi skal snakke om integrasjon ved substitusjon (7.7) og delvis integrasjon (7.8).  
09.11.2007Integrasjon  Vi avslutter gjennomgangen av Kapittel 7. 
14.11.2007Lineære likningsystemer  Vi starter på kapittel 10 og ser hvor langt vi kommer 
16.11.2007Matriser  Vi går gjennom produkt og sum av matriser, med eksempler. 
21.11.2007Egenverdier og egenvektorer  Vi ser på hvordan vi kan finne egenverdier og egenvektorer til en kvadratisk matrise, og på mulige anvendelser. 
23.11.2007Den inverse av en matrise.  Vi avslutter gjennomgangen av lineær algebra. Hvis tid vil vi se på eksamensoppgaver om lineær algebra fra høsten 2004 og våren 2005. 
28.11.2007Tidligere eksamensoppgaver  Vi gjennomgår eksamen fra 2005. Hvis det blir tid til overs, svarer foreleser på spørsmål fra studentene. 
30.11.2007Tidligere eksamensoppgaver  Vi gjennomgår eksamen fra 2006. Hvis det blir tid til overs, svarer foreleser på spørsmål fra studentene. 
Publisert 14. aug. 2007 12:50 - Sist endret 27. nov. 2007 13:38