Dette emnet er nedlagt

Obligatoriske oppgaver - MAT 1000 - vår 2008

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver /Rules regarding mandatory assignments

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfrister for obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Oppgavetekst

Oppgaveteksten til obligatorisk oppgave 1 finner du her.

Oppgaveteksten til obligatorisk oppgave 2 finner du her.

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 3. jan. 2008 12:44 - Sist endret 7. feb. 2020 16:09