Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.01.2008Nadia S. Larsen  Aud 5, Vilhelm Bjerknes Hus  Presentasjon av kurset. Repetisjon av grunnleggende begreper.  Seksjon 1.1-1.13. 
18.01.2008NL  Sophus Lies Aud.  Funksjoner av en variabel, grafen til en funksjon, lineære funksjoner og rette linjer i planen, tilpasning av lineære funksjoner til observerte data, skifte av lineær skala, lineære ulikheter  Seksjon 2.1-2.4, vi starter på 2.5. 
23.01.2008Amandip Singh Sangha  Aud 1  Plenumsregning: oppgaver 1.8:4 (seksjon 1.8, oppgave 4); 1.9:2,6; 1.10:3; 1.11:4; 1.12:3; 1.13:5,6,8; 2.3:5,9,10; 2.4:4   Grupper, uke 4, oppgaver: 1.3:1,2,3; 1.4:2; 1.5:5; 1.6:1,2; 1.8:1,3; 1.9:1,2,6; 1.10:2,3; 1.11:1; 1.13:1,5; 2.2:1; 2.3:3,4,5; 2.4:1,3. 
23.01.2008NL  Aud 5, VB Hus  Lineær programmering, parabelen og annengradsfunksjoner, potensfunksjoner, polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner  Seksjon 2.5-2.7 
25.01.2008NL  Sophus Lies Aud  Annvendelser av potensfunksjoner. Omvendte funksjoner. Flytting og skalering av grafer.  Eksempel 15, seksjon 2.7. Seksjon 2.8-2.10 
30.01.2008AS  Aud 1   Plenum: 2.5:5,6,7, 2.6:4,5,9,11, 2.7:1,5, 2.8:1,2,3, 2.9:1  Grupper, uke 5, oppgaver: 2.5:3,4, 2.6:3,8,10, 2.7:1,2,3, 2.8:1,2,3, 2.9:1,2 
30.01.2008NL  Aud 5  Periodiske funksjoner. Vinkler. Sinus-, cosinus- og tangensfunksjoner.  Seksjon 3.1-3.5. 
01.02.2008NL  Sophus Lies Aud  Tangensfunksjonen. Arcusfunksjonene. Trekantberegninger. Trigonometriske formler.  Seksjon 3.5-3.9. 
06.02.2008AS  Aud 1  Plenum:3.3:6,8, 3.4:1, 3.6:7,8,9,10, 3.7:2,5, 3.9:3,4,5,6,7  Grupper, uke 6, oppgaver: 3.2:1,2, 3.3:1,4,5, 3.4:1,3, 3.5:1,2,3a), 3.6:1,5,8, 3.7:1,3,6, 3.8:1, 3.9:1,2,4 
06.02.2008NL  Aud 5  Funksjonen f(t)=acos(wt) + bsin(wt). Addisjon av harmoniske svingninger. Interferens.   Seksjon 3.10-3.12 samt 3.7 og 3.8. 
08.02.2008NL  Sophus Lies Aud.  Kontinuitet og grenser  Seksjon 4.1-4.4. 
13.02.2008AS  Aud 1  Plenum: 3.7.7, 3.10:3,4,5, 3.12:2,4,5, 4.2:3,4, 4.3:2,3, 4.4:2,3,6  Grupper, uke 7, oppgaver: 3.10:1,2,3, 3.12:1,2,4, 4.2:1,2,3, 4.3:1,3,4, 4.4:1,4,5 
13.02.2008NL  Aud 5  Kontinuitet. Horisontal asymptote. Tallfølger  Seksjon 4.5-4.7 
15.02.2008NL  Sophus Lies Aud.  Tallfølger og rekker  Seksjon 4.7 og 4.8.  
15.02.2008    Frist for levering av oblig 1!   
20.02.2008AS  Aud 1  Plenum: 4.5:4,5,6, 4.6:1,2,4, 4.7:1,3,5, 4.8:3,4,5,6  Grupper, uke 8, oppgaver: 4.5:1,2,3, 4.6:3, 4.7:2,4, 4.8:1,2,7 
20.02.2008NL  BEMERK: SOPHUS LIES AUD  Eksponentialfunksjoner. Eksponentiell vekst og matematisk modellering.  Seksjon 5.1 og 5.2. 
22.02.2008NL  Sophus Lies Aud  Logaritmefunksjoner  Seksjon 5.3-5.6. 
27.02.2008AS  Aud 1  Plenum: 5.1:7,8,10, 5.2:2,5,7, 5.3:1,5,6, 5.5:3,4, 5.6:1  Grupper, uke 9, oppgaver: 5.1:1,3,5,6, 5.2:1,3,4, 5.3:2,3, 5.4:1, 5.5:1,2, 5.6:2.  
27.02.2008NL  Aud 5  Den naturlige logaritmefunksjonen. Potensfunksjoner  Seksjon 5.7-5.8 
29.02.2008NL  Sophus Lies Aud  Logaritmisk skala. Logaritmisk koordinatsystem  Seksjon 5.9-5.11 
05.03.2008AS  Aud 1  Plenum: 5.7:5,6,7, 5.8:3,5,6, 5.10:2,3 (Bruk ln(y) på den vertikale aksen.), 5.11:1 b),2 (Bruk et koordinatsystem med ln(x) og ln(y) på aksene.)  Grupper, uke 10, oppgaver: 5.7:1,2,4, 5.8:2,4, 5.9:1, 5.10:1,4 (Bruk ln(y) på den vertikale aksen), 5.11:1a)(Bruk et koordinatsystem med ln(x) og ln(y) på aksene). 
05.03.2008NL  Aud 5  Tangent og vekstrate. Den deriverte av en funksjon. Anvendelser.  Seksjon 6.1-6.3. 
07.03.2008NL  Sophus Lies Aud  Anvendelser av den deriverte. Noen spesielle derivasjonsresultater.  Seksjon 6.3-6.4. 
12.03.2008AS  Aud 5  Plenum: 6.1:2, 6.2:4,5, 6.3: 2,3, 6.4: 3,4, oppg. 2 fra eksamen våren 2004, oppgaver 7-13 midtveiseksamen vår 2004, oppgaver 1-7 midtveiseksamen vår 2007   Grupper, uke 11, oppgaver: 6.1:2, 6.2:1,2, 6.3:1, 6.4:1,2,5, oppgaver 1-6 midtveiseksamen vår 2004, oppgaver 10-15 midtveiseksamen 2007 
12.03.2008NL  Aud 1  Generelle derivasjonsregler. Den deriverte av eksponential- og potenfunksjoner. Andre skrivemåter av den deriverte  Seksjon 6.5-6.7 
14.03.2008NL  Sophus Lies Aud  Derivert, annenderivert og funksjonsdrøfting  Seksjon 6.8-6.9 
19.03.2008    Ingen undervisning denne uka (gjelder både forelesning, grupper og plenumsregning)   
26.03.2008AS  Aud 1  Plenum: 6.5:3,4,5, 6.6:2,4,6, 6.7:2,3, 6.9:7,8,10,12,13,15,16   Grupper, uke 13, oppgaver: 6.5:1,2,6, 6.6:1,5, 6.7:1, 6.9:1,2,3,5,9,14,17 
26.03.2008NL  Aud 5  Maksimum og minimum. Taylorpolynom. Antiderivert. L'Hopitals regel  Seksjon 6.10-6.13. 
28.03.2008NL  Sophus Lies Aud  Repetisjon før midtveiseksamen  Vi regner oppgaver fra midtveiseksamen vår 2006 og vår 2007 (oppg. 8-15). 
31.03.2008    Midtveiseksamen kl. 9.00-11.00.  MIDTVEISEKSAMENSUKE: ingen forelesninger, grupper eller plenum 
09.04.2008AS  Aud 1  Plenum: 6.10:5,6,7,8, 6.11:1 b), d), f), 2,4, oppg. 3 eksamen vår 2007  Grupper, uke 15, oppgaver: 6.10:1,2,3,4,9,10, 6.11:1 a),c),e), 2, 3. 
09.04.2008NL  Aud 5  Antiderivert. L'Hopitals regel. Det bestemte integralet.   Seksjon 6.12, 6.13, 7.1-7.2 
11.04.2008NL  Sophus Lies Aud  Anvendelser av det bestemte integralet. Regneregler. Tolkning av integralet som areal  Seksjon 7.3-7.5 
16.04.2008AS  Aud 1  Plenum: 6.12:4, 6.13:2,4, 7.2:2,4, 7.3:3, 7.4:2,4, 7.5:3, eksamen Vår 2005-oppg.2, eksamen Høst 2003-oppg 1  Grupper, uke 16, oppgaver: 6.12:1,2, 6.13:1,3, 7.2:1,3,5, 7.3:2, 7.4:1,3, 7.5:2, eksamen Høst 2003 oppg. 2 
16.04.2008Magnus Vigeland  Aud 5  Det ubestemte integralet. Integrasjon ved substitusjon  Seksjon 7.6-7.8. 
18.04.2008NL  Sophus Lies Aud  Det bestemte integralet som grense for en sum. Eksempler.  Seksjon 7.9-7.11. 
23.04.2008AS  Aud 1  Plenum: 7.7:2,3, 7.8:4,5, 7.9:2, 7.11:2,5, eksamen høst 2003, oppg.3, eksamen vår 2004 oppg. 1  Grupper, uke 17, oppgaver: 7.6:1,3, 7.7:1,4, 7.8:1,3,4, 7.9:3, 7.11:1,3,8b), 
23.04.2008NL  Aud 5  Lineære likningssystemer. Gauss-Jordans eliminasjonsmetode for løsning av lineære likningssystemer.  Seksjon 10.1-10.3. 
25.04.2008NL  Sophus Lies Aud  Matriser. Determinanter. Cramers regel.   Seksjon 10.4-10.5. 
30.04.2008AS  Aud 1  Plenum: 10.2:4, 10.3:2, 3, 10.4: 1c),d), 2b), d), 10.4:4, 10.5:3,4 (disse to oppgavene tas den 2. mai) , eksamen vår 2005, oppg. 4  Grupper, uke 18, oppgaver: 10.2:1,2,3, 10.3:1,4, 10.4: 1a),b), 2a),c), 3, 10.5:1 (kun produktene), 2 
30.04.2008NL  Aud 5  Potenser av en kvadratisk matrise. Den inverse til en matrise.  Seksjon 10.6-10.7. 
02.05.2008NL  Sophus Lies Aud  Eksempler på regning med matriser og determinanter.  Vi regner på oppgaver fra seksjon 10.4-10.7. 
07.05.2008Kari Hylland  Aud 1  Plenum: 10.5:1, 10.5:3,4, 10.6:2,6, 10.7:3, eksamen vår 2005 oppg. 3, 5  Grupper, uke 19, oppgaver: 10.6:1,2,3,5, 10.7:1,2,3. 
07.05.2008Erik Bedos  Aud 5  Egenverdier og egenvektorer  Seksjon 10.8. 
09.05.2008Erik Bedos  Sophus Lies Aud  Anvendelser av egenvektorer og egenverdier  Eksamen høst 2003-oppg.4, eksamen vår 2004-oppg. 3, eksamen høst 2004-oppg.3, eksamen vår 2006-oppg. 4. 
14.05.2008Kari Hylland  Aud 1  Plenum: 10.8:2 (finn egenvektorer også), 4 a), 5, 8, eksamen høst 2007 oppgave 4, eksamen høst 2005, oppgave 3.  Grupper, uke 20, oppgaver: 10.8: 1, 3, 4 b), c), 7, 8 
14.05.2008Kari Hylland  Aud 5  Eksamen vår 2007, hele oppgavesettet   
16.05.2008AS  Sophus Lies Aud  Eksamen høst 2006, hele oppgavesettet   
19.05.2008    Grupper, kun mandags gruppen  Eksamensoppgaver etter ønske fra studentene 
21.05.2008NL  Aud 5  Løsning til oblig 2. Eksamen høst 2004, oppg. 3, andre tidligere eksamensoppgaver etter ønske fra studentene.   
23.05.2008NL  Sophus Lies Aud.  Repetisjon  Tidligere eksamensoppgaver etter ønske fra studentene. 
27.05.2008    Grupper, tirsdags gruppene  Eksamensoppgaver etter ønske fra studentene 
04.06.2008NL  Møterommet, 12. etasje, NHAbels hus  Orakel, kl. 12-14   
05.06.2008NL, KH, AS  Møterommet, 12. etasje, NHAbels hus  Orakel, kl. 10-14.   
Publisert 14. des. 2007 12:57 - Sist endret 19. mai 2008 19:04