Resultat underveiseksamen i MAT 1010 vår 2004

Under følger resultatet fra underveiseksamen, maksimum antall poeng er 30.
Underveiseksamen teller 1/3 av den endelige karakteren, avsluttende eksamen teller 2/3.
Hvis du ikke har møtt til underveiseksamen vil du automatisk få 0 poeng. Hvis du var syk og har levert sykemelding, vil underveiseksamen ikke telle, og karakteren vil bli satt utelukkende på bakgrunn av avsluttende eksamen.
Det vil ikke bli arrangert utsatt prøve/konteeksamen for underveiseksamen.
Under finner du, i tillegg til resultatene,  en grafisk fremstilling av poengfordelingen av hele studentgruppen.Kandidatnr

1

4

9

13

15

16

17

19

21

23

25

28

29

33

34

35

36

resultat

26

22

12

30

0

22

24

24

22

14

6

24

26

27

30

12

19

Kandidatnr

38

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

54

55

58

61

63

resultat

15

6

28

8

29

8

30

23

30

30

18

24

15

11

6

22

0