Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

15. mars  (3 timer).

Store fysiske lesesal  Fysikkbygningen

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.

Skriftlig eksamen

11. juni  (3 timer).

Gymsal 3  Idrettsbygningen

Kollokvierom Ø394  Fysikkbygningen

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.