Pensum/læringskrav

Lærebok

Tor Gulliksen: Matematikk i praksis , 1998. Univeritetsforlaget. ISBN: 82-00-42411-1 .

Pensum

Dette er en foreløbig pensumoversikt:

Kap. 6: 6.11 Taylorpolynom, 6.13 L´Hôpitals regel. Kap. 7: Hele. Kap. 8: Hele. Kap. 9: Hele. Kap. 10: Hele. Kap. 11: Hele. Kap. 12: Hele.

I tillegg kommer et notat om integrasjon i flere variable.

Publisert 27. okt. 2003 16:31 - Sist endret 13. apr. 2004 13:42