Ukeoppgaver

Uke 4 19/1 - 23/1

Til smågruppene:

8.1: 1, 2, 3

8.2: 1,2, 3, 4

8.3: 1, 2, 3

8.4: 1, 2, 3, 6

Uke 5 26/1-30/1

Til smågruppene:

10.5: 3, 4

10.6: 2, 3, 5

10.7: 1, 2, 3

10.8: 1 a), b), 3 a), b), 5, 7

Eksamen Ma 001 – juni 1996, no. 4

Til plenumsregning:

10.6: 6

10.7: 4

10.8: 1 c), d), 3 c), d), 4 a), b), 8

Eksamen Ma 001 – juni 1999, no. 5

Oppgaver til uken 1/3 - 5/3

Til smågruppene:

8.4: 7, 8, 9

8.5: 1 a), 2, 3 b), 3 c), 4, 5, 6, 7

8.6: 1, 5

8.7: 2

Uke 6 2/2-6/2

Til smågruppene:

8.6: 2 a)

8.7: 1

9.1: 3, 4

9.2: 2, 3, 4, 9 a), 10 b)

9.3: 1, 2

9.4: 1

Til plenumsregning:

8.5: 8

8.6: 4

9.1: 6

9.2: 5, 9 b), 10 a), 11

9.3: 5

9.4: 2

Uke 7 9/2 – 12/2

Til smågruppene:

9.3: 3 c), d), 4, 6 b)

9.4: 3, 4, 5, 6 a), 7 a), b), e)

9.5: 1 a), c), 2 a), d)

9.6: 1 a), c), d), 2 b), d)

6.11: 1 b), f)

Til plenumsregning:

9.3: 6 a)

9.4: 6 b), c), 7 c), d), f)

9.5: 1 b), d), 2 b), c), 3

9.6: 3), 4)

6.11: 2

Uke 8 16/2 - 20/2

Til smågruppene:

9.4: 8 a), b), c)

6.11: 1 a), c), f)

6.13: 1 a), b), c), 2 a), b), 3 b), 4 a)

10.2: 3 a), b), 4 b)

10.3: 1 b), c), 2 a)

10.4: 1 a), c), 2 c)

Til plenumsregning:

9.6: 5)

6.11: 1e), 3)

6.13: 2 c), 3 b), 4 b), c)

10.2: 4 c), 5

10.3: 1 a), 2 b)

10.4: 2 a), 3 b), 4

Uke 9 23/2-27/2

Til smågruppene:

10.4: 2 b), d), 3 a)

10.5: 1, 2

Eksamen Ma001 – 1996, no. 5

Eksamen Ma001 – 1998, no. 1 og no. 4

Til plenumsregning:

Gjennomgang av innleveringsoppgavene.

Uke 10 1/3-5/3

Til smågruppene:

10.5: 3, 4

10.6: 2, 3, 5

10.7: 1, 2, 3

10.8: 1 a), b), 3 a), b), 5, 7

Eksamen Ma 001 – juni 1996, no. 4

Til plenumsregning:

10.6: 6

10.7: 4

10.8: 1 c), d), 3 c), d), 4 a), b), 8

Eksamen Ma 001 – juni 1999, no. 5

Uke 11 8/3-12/3

Til smågruppene:

11.1: 1, 2, 3

11.2: 1, 2, 3. 7

Eksamen MA 001 – desember 2001, no. 6

Til plenumsregning:

11.2: 4, 5, 7

Eksamen MA 001 – juni 1998, no. 5

Eksamen MA 001 – desember 1999, no. 3

Eksamen MA 001 – desember 2000, no. 5

Uke 13 22/3-26/3

Til smågruppene:

11.2: 8

11.3: 1, 2, 4

11.4/11.5: 1, 2

12.1: 1, 2

12.2: 1, 3 a), 4 a)

Eksamen 1998 no 3

Til plenumsregningen:

Gjennomgang av midttermineksamen.

11.3: 3, 5

11.4/11.5: 3

Uke 14 29/3 - 2/4

Til smågruppene:

12.2: 2 a), b), 4 b), 5

12.3: 1, 2, 3, 4, 7

Eksamen juni 1997 no 1

Eksamen desember 2002 no 2

Til plenumsregningen:

12.2: 2 c), 3 b)

12.3: 5, 6, 8

Eksamen juni 1998 no 2

Ekamen desember 2000 no 4

Uke 16 12/4-16/4

Til plenumsregning:

12.4: 1, 2

12.6: 1 a), c), e), 2 b)

12.7: 1)

12.8: 1, 3, 4

12.9: 1, 2 a), 5

12.10: 1, 2, 5, 6

Uke 17 19/4-23/4

Alle oppgavene er fra oppgavearket Oppgaver i dobbeltintegrasjon

Til smågruppene:

1 a), b), 2 a), 3 a), c), 4, 5, 11, 12 a), 14 a)

Til plenumsregning:

1 c), 2 b), c), 3 b), 7, 9 b), 10, 12 b), 13, 14 b)

Publisert 26. jan. 2004 16:15 - Sist endret 20. apr. 2004 18:15