Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2008EL  V.B., Aud 4  Oversikt over pensum. 9.1 Vektorer i rommet,regneregler   
16.01.2008EL  V.B., Aud 2  9.2 Koordinater i rommet, avstand og lengde,skalarproduktet 9.3 Ligningen til et plan   
18.01.2008TG  V.B., Aud 2  Oppgaver : 9.1 : 1,3(a)+(c),4,6 9.2 : 1,3,5,7,8,9(a),11 9.3 : 1,2,3,5   
21.01.2008EL  Aud 4  9.4 Komplekse tall. Grafisk fremstilling og regneregler 9.5 Den komplekse eksponensialfunksjonen   
23.01.2008EL  Aud 2  9.6 Annengradsligninger 10.1-10.3 Repetisjon lineære ligningssystemer   
25.01.2008TG  Aud 2  9.4: 1,2,5,7(b)+(d),8(a)+(c) 9.5: 1,2,3 9.6:1,2(b),3 10.2:1,2,3,4,6 10.3:1(a),2,4(b)    
28.01.2008EL  Aud 4  10.4 Determinanter. n ligninger med n ukjente   
30.01.2008EL  Aud 2  10.7 Inverse til en matrise 10.8 Egenverdier og egenvektorer   
01.02.2008TG  Aud 2  10.3: 4(b) 10.4: 1,3,4 10.7: 1,3,4 10.8: 1(a),(d) , 3(a),(d) ,4(a)   OBLIG 1: Eksamensoppgaver i MA001 : Vår 02: 1 , Høst 02: 5a,b , Vår 03: 6a, Vår 93: 1. Innlevering senest 15/2 
04.02.2008EL  Aud 4  8.1 Differensialligninger, modeller for vekst av populasjoner 8.2 Retningsdiagram, eksistens av løsninger   
06.02.2008EL  Aud 2  8.3-8.4 Første ordens lineære diff.ligninger med anvendelser   
08.02.2008TG  Aud 2  8.1: 1,2,3 8.2: 2,3,4 8.3: 1,2,4 8.4: 1,2,4,6,7   
11.02.2008EL  Aud 4  8.5: Diff.lign. y'=ay²+by+c, anvendelser logistisk vekst   
13.02.2008EL  Aud 2  8.6: Separable diff.lign. 8.7: Modell for allometrisk vekst   
15.02.2008TG  Aud 2  8.5: 3,5,7 8.6: 2,5 8.7: 1  OBLIG 1 innleveres senest kl.14.30 på instituttkontoret i 7. etasje. 
18.02.2008EL  Aud 4  11.1-2 Systemer av diiff.ligninger, løsning av homogene 11.3 Inhomogene   
20.02.2008EL  Aud 2  11.5 Fasekurver 11.6 Parameteriserte kurver i rommet   
22.02.2008TG  Aud 2  11.1: 1,3 11.2: 1,4,7 Eksamen MA001 H93: 5 , 11.3: 3,4 Eksamen MA001 H96 : 1  Siste innleveringsfrist for de som ikke fikk OBLIG 1 godkjent ved første forsøk. 
25.02.2008EL  Aud 4  6.11 Taylor-polynomer, Taylor-rekker   
27.02.2008EL  Aud 2  12.1 Funksjoner av flere variable 12.2 Partielle deriverte   
29.02.2008HF  Aud 2  11.5: 1,2 11.6: 1,2,3 6.11: 1abcd,2,3   
03.03.2008EL  Aud 4  12.3 Maks/min for funksjoner av to variable,test for ekstrempunkter, Hesse-matrisen 12.4 Linearisering av en funksjon. Ligning for tangentplan   
05.03.2008EL  Aud 2  12.5 Minste kvadraters metode 12.6 Gradienten til en funksjon 12.7 Utvidelse av kjerneregelen   
07.03.2008EL  Aud 2  12.8 Retningsderiverte 12.9 Nivåkurver og flater 12.10 Maks og min under bibetinglse. Langranges metode  NB! Forelesning i stedet for regneøvelse. Omvendt neste uke! 
10.03.2008TG  Aud 4  6.11: 1abcd, 2,3 12.1: 1,2 12.2: 1,2,4,5 12.3: 1,2,4,7,8   
12.03.2008TG  Aud 2  12.4: 1,2,3 12.5: 1 12.6: 1abd,2 Eksamen MA001-H93: 7 , 12:7: 1 12.8: 1,3,4,5   
14.03.2008INGEN UNDERVISNING      Tidlig påskeferie! 
26.03.2008EL  Aud 2  SLETSJØE: S 1.1-1.3 Førsteordens differensligninger   
28.03.2008TG  Aud 2  12.9: 1,2,4 12.10: 1,2,3,4,7   
31.03.2008UNDERVISNINGSFRI UKE       
07.04.2008EL  Aud 4  S 1.4-1.6 Annenordens differensligninger 2.1-2-4 Diskrete dynamiske systemer   
09.04.2008EL  Aud 2  S 3.1-3.4 Dobbeltintegraler over rektangler og andre områder. Areal og tyngdepunkt   
11.04.2008TG  Aud 2  Oppgaver Sletsjøe : 1.2: 1,2,3 1.3: 1,2,3 1.5: 1ab,2ab,3 1.6: 1,2a,3 2.2/2.3: 1,2 2.4: 1,2   
14.04.2008EL  Aud 4  S 4.1-4.2 Vektorfelter i planet, potensialer   
16.04.2008EL  Aud 2  REPETISJON : Kap. 9, 10.1-10.4  EKSAMENSOPPGAVER (KURS-ÅR-OPPGAVE): 1010-V04-3/001-H94-5/001-V95-5/001-V97-2/001-H93-2/001-V91-6a 
18.04.2008TG  Aud 2  Oppgaver Sletsjøe : 3.2: 1ab,2b,4 3.3: 1ac,2ac, 4ac 3.4:1,2 4.2: 1,2,3   
21.04.2008EL  Aud 4  REPETISJON : 10.7-10.8, 8.1-8.5  001-V97-4a/001-H97-5ab/001-H93-3/1010-2005-4 
23.04.2008EL  Aud 2  REPETISJON : 8.6-8.7, 11.1-11.2  001-V91-4/001-V98-4/001-H98-5 
25.04.2008INGEN UNDERVISNING      INNLEVERING OBLIG 2: Eksamen MAT 1010 - 12.juni 2007 - Hele settet 
28.04.2008EL  Aud 4  REPETISJON: 11.3-11.6, 6.11  1010-V04-4/MA105-H92-1a/MAT-INF1100-05-Del2-2 
30.04.2008EL  Aud 2  REPETISJON: 12.1-12.6  001-V94-6/001-H99-6/MA105-V92-3a/MA105-V95-1ab(Differensialet betyr lineariseringen) 
02.05.2008EL  Aud 2  REPETISJON: 12.6-12.10  1010-V05-3/MA105-H94-1a/MA105-H97-2ab/MA105-V99-2ab 
05.05.2008EL  Aud 4  REPETISJON: SLETSJØE AVSNITT 1 OG 2  1010-V05-5/MAT-INF1100-H04-Del2-3/MA100-V97-1a/MA108-H95-4 
07.05.2008EL  Aud 2  REPETISJON: SLETSJØE AVSNITT 3 OG 4  1010-V05-2/1010-V04-5/1010-V06-3/1010-V06-4 
Publisert 14. jan. 2008 10:17 - Sist endret 14. apr. 2008 10:56