Pensum/læringskrav

Litteratur

Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis , 1998 (4. utg., 3. opplag). Universitetsforlaget.

Dessuten vil det bli lagt ut noen tillegsnotater i løpet av semestret :

Notat om Taylorpolynomer (utfyller avsnitt 6.11 i Gulliksens bok).

Pensum

Pensumet vil bestå av avsnitt 6.11, samt av kapitlene 8 til og med 12. I tillegg kommer det som blir lagt ut som notater.

Endelig pensumoversikt vil fastlagt i begynnelsen av mai. Inntil da vil det som gjennomgåes komme frem av undervisningsplanen.

Publisert 5. jan. 2009 14:57 - Sist endret 19. jan. 2009 11:34