Beskjeder

Publisert 24. juni 2011 12:15

Sensuren i MAT 1012 er sendt til Eksamenskontoret og skulle nå være tilgjengelig i Studentweb. Her er statistikken : 28 leverte besvarelse til den avsluttende eksamen og 23 stod. Det betyr at strykprosenten er ca 17.9 %.

Blandt de som stod ble karakterfordelingen slik :

A: 17.4 %

B: 13 %

C: 34.9 %

D: 21.7 %

E: 13 %

Sensuren har fulgt skalaen til Norsk Matematikkråd, som finnes tilgjengelig på instituttets hjemmesider. Vi er rimelig fornøyde med resultatet, men noe skuffet at bare 23 av dere fullførte emnet. Det var f.eks. 43 med godkjent Oblig 1 og 37 som gikk opp til midtveiseksamen. Det hadde vært fint å forstå hva dette frafallet skyldes. Eventuelle tips er velkomne !

Publisert 10. juni 2011 11:36

Her finner dere løsningsforslag for årets eksamen .

God sommer til alle og takk for oss ! Arne, Erik og Mads.

Publisert 30. mai 2011 02:51

Prøveeksamen er nå lagt ut på hjemmesiden. Den vil bli gjennomgått onsdag 1. juni i plenumsregningstiden.

Publisert 16. mai 2011 13:19

Gruppetimer går som normalt ut uke 21, deretter er det gruppetime/orakel fredag 3. juni 12.15-14 og onsdag 8. juni 14.15-16, begge deler på rom 534 i Niels Henrik Abels hus.

Publisert 10. mai 2011 12:25

Under headingen Nyttige hjelpemidler er det nå lagt ut en ekstraoppgavesamling, som bl.a. inneholder eksamen og prøveesksamen fra ifjor.

Publisert 28. apr. 2011 20:41

Kapittel 4 (med oppgaver og fasit) av kompendiet 'Mer lineær algebra' er nå lagt ut under overskriften 'Kompendier (Del 2: Lineær algebra)'. Innhold og register i kompendiet er oppdatert. Dette kompendiet er nå komplett.

Publisert 6. apr. 2011 13:22

Resultatene for midtveiseksamen er nå lagt ut under Eksamen og vurderingsformer. Det ble gitt 2 poeng for oppmøte til alle kandidatene som møtte opp, slik at maksimal oppnåelig poengsum ble 33 poeng.

Det andre obligatoriske oppgavesettet (Oblig 2) ble lagt ut allerede idag av hensyn til Påskeferien. Den er tilgjengelig på Oblig-siden via linken Om obligatoriske oppgaver. Innleveringsfristen er torsdag 28.04.11 innen kl. 14.30.

Publisert 29. mars 2011 14:39

Kapittel 3 (med oppgaver og fasit) av kompendiet 'Mer lineær algebra' er nå lagt ut under overskriften 'Kompendier (Del 2: Lineær algebra)'. Innhold og register i kompendiet er oppdatert.

Publisert 22. mars 2011 11:49

Fasit for midtveisprøveeksamen er nå lagt ut. Dere oppfordres til å regne på oppgavene før dere ser i fasiten. Hjelp/forklaring kan dere få på gruppetimene i uke 13 (se forrige beskjed).

Publisert 21. mars 2011 14:18

Gruppetimene i uke 13 går som følger: Mandag er det gruppetime/orakel fra 12 til 14 i B63 i Niels Henrik Abels hus og tirsdag fra 10 til 14 i Ø154 i Kjemibygget.

Publisert 17. mars 2011 17:02

Pensum på midtveiseksamen blir Kapittel 1 og 2 i lineær algebra og fram til og med Kapittel 6.3 i kalkulus.

Publisert 17. mars 2011 17:00

En prøveeksamen for midtveiseksamen er lagt ut under Nyttige hjelpemidler

Publisert 31. jan. 2011 12:12

Oblig 1 er nå lagt ut.

Publisert 19. jan. 2011 15:41

Det er lagt ut en link til elektronisk orakel. Hvis du har et faglig spørsmål, bare send en epost og du får svar. Husk å fortelle hvilket kurs du tar slik at oraklet kan tilpasse svaret til dine faglige forutsetninger.

Publisert 17. jan. 2011 10:16

Kompendiet i kalkulusdelen er nå lagt ut.

Publisert 14. jan. 2011 10:40

Kapittel 1 og 2 (med oppgaver og fasit) av kompendiet 'Mer lineær algebra' er nå lagt ut under overskriften 'Kompendier (Del 2: Lineær algebra)'.

Publisert 11. jan. 2011 16:29

Velkommen til MAT1012 våren 2011 !

Pensum vil bestå av et kompendium i to deler: del 1 (om funksjonsteori) og de to første kapitlene i del 2 (om lineær algebra) vil bli lagt ut i slutten av uken / begynnelsen av neste uke. De to siste kapitlene i del 2 vil bli lagt ut i løpet av semestret. De som vil kan ta en titt på kompendiet som ble lagt ut ifjor (som er tilgjengelig på fjorårets nettside ), men det bør ikke printes ut da det vil bli noen endringer i forhold til ifjor i årets kompendium.

Arne og Erik.