Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2011Arne B. Sletsjøe  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  En-variabel kalkulus  Kap. 1 i kompendiet 
18.01.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Bestemte integraler  Kap. 2.1-2.4 i kompendiet 
24.01.2011Arne B. Sletsjøe  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Bestemte integraler  Kap. 2.5-2.7 i kompendiet 
25.01.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Taylorpolynomer  Kap. 3.1-3.2 i kompendiet 
26.01.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. 1.2-1.4, 2.1-2.2 fra kompendiet 
31.01.2011Arne B. Sletsjøe  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Rekker  Kap. 3.3-3.5 i kompendiet 
01.02.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Løsning av differensiallikninger  Kap. 4 i kompendiet 
02.02.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. 2.4, 2.10-2.11, 2.15, 3.5 fra kompendiet 
02.02.2011  Web    Utlevering av Oblig 1 
07.02.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Lineær algebra  Avsn. 1.1-1.4 i MLA (dvs kompendiet 'Mer lineær algebra' ). 
08.02.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lin. algebra  Avsn. 1.5 og 1.6 i MLA. 
09.02.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. 3.10, 3.14-3.17, 4.1-4.2 fra kompendiet 
14.02.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Lin. algebra  Avsn. 1.7 i MLA. 
15.02.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lin. algebra  Avsn. 1.8 og 1.9 i MLA. 
16.02.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppgaver fra kap. 1 (avsn. 1.11) i MLA: 1 b)c), 2 d) e), 5, 6, 7, 8, 9, 20 
17.02.2011  Ekspedisjonskontoret i 7.etg.    Frist for innlevering av Oblig 1 kl. 1430 
21.02.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Lin. algebra  Slutten av avsn. 1.9 og avsn. 2.1 i MLA. 
22.02.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lin. algebra  Avsn. 2.2 og beg. av 2.3 i MLA. 
23.02.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Fra MLA (avsn. 1.11): Opp. 10 c)e), 12, 13 a), 14 a)b), 17, 18, 19, 23, 24, 25 
28.02.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Lin. algebra.  Slutten av avsn. 2.3 og 2.4 i MLA.  
01.03.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Funksjoner i flere variable  Kap. 5.1-5.4 i kompendiet-Del 1 
02.03.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. fra avsn. 2.6 i MLA: 34, 35, 37, 39, 41 a)c), 42, 43, 45, 46, 49 
07.03.2011Arne B. Sletsjøe  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Funksjoner i flere variable  Kap. 5.4-5.7 i kompendiet 
08.03.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Vektorkalkulus  Kap. 6.1-6.3 i kompendiet 
09.03.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. fra MLA, kap. 2: 52 a)c), 53 b)c), 58, 59, 60.

Oppg. fra Komp. del 1, kap. 5: 1, 4, 5, 6. 

14.03.2011Arne B. Sletsjøe   Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Vektorkalkulus  Kap. 6.4 i kompendiet 
15.03.2011Arne B. Sletsjøe   Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Vektorkalkulus  Kap. 6.5 i kompendiet 
16.03.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Kompendiet, kapittel 5; oppgave 8, 9, 10, 12, 14, 17, kapittel 6; 1, 3 
21.03.2011Arne B. Sletsjøe   Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Kurveintegraler  Kap. 7.1-7.3 i kompendiet 
22.03.2011Arne B. Sletsjøe   Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Kurveintegraler  Kap. 7.4-7.5 i kompendiet 
23.03.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Kompendiet, kapittel 6; oppgave 5, 6, 8, 10, 13, 14. 
30.03.2011  Se Eksamenssiden for sted.    Midtveiseksamen, kl. 15.00 (2 timer)  
04.04.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Lin. algebra  Avsn. 3.1 og 3.2 fra kap. 3 i kompendiet "Mer lineær algebra" (MLA). 
05.04.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lineær algebra  Avsn. 3.3 og beg. av avsn. 3.4 i kompendiet MLA. 
06.04.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Kompendiet, kapittel 7; oppgave 1, 2, 6, 10, 11, 14, 16. 
06.04.2011    Oblig 2  Blir lagt ut i løpet av dagen ! Husk innleveringsfristen 28.04 innen kl. 14.30. 
11.04.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen  Lineær algebra  Fortsetter i kap. 3 i MLA (slutten av avsn. 3.4 og beg. av 3.5).  
12.04.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lineær algebra  Slutten av 3.5, samt 3.6 i MLA. 
13.04.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppgaver fra MLA, kap. 3: 61, 62b), 64, 65b), 66d)f), 67b), 70, 73, 76d). 
26.04.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen   Multippel integrasjon  Kap. 8.1-8.2 i kompendiet (Del 1). 
27.04.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Oppg. 77b), 79, 80a)c), 81a)d)e), 82,83 fra kap 3 i MLA.  
28.04.2011      Frist for innlevering av Oblig 2 kl. 1430 
02.05.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Multippel integrasjon  Kap. 8.3-8.4 i kompendiet (Del 1). 
03.05.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lineær algebra  Vi begynner i kap. 4 i MLA.  
04.05.2011Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Gjennomgår midtveiseksamen. Oppgaver: 8.1, 8.2, 8.3. Midtveiseksamen V10 ; oppg. 5,6, 8, 9 
09.05.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Lin. algebra  Vi fortsetter i kap. 4 i MLA (fra det med initialbetingelse i 4.2).  
10.05.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Lin. algebra  Vi avslutter kap. 4 i MLA. 
11.05.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Fra kap. 8 i del I: oppg. 5b)c), 7, 8, 9, 10, 12. Fra kap 4 i MLA: 84a)d), 85.  
16.05.2011  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   NB!  Ingen forelesning idag. 
18.05.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Ser på oppgavene 86 a)c), 87, 88, 91 fra Kap. 4 i MLA, samt oppgavene II-22 og II-23 fra ekstraoppgave- samlingen.  
23.05.2011Erik Bedos  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Plenumsregning   Vi gjennomgår prøveeksamen fra V2010. Vil også kommentere løsning av Oblig 2.  
24.05.2011Erik Bedos  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Vi gjennomgår eksamen fra V2010. Dessuten ser vi på oppgavene I-1, I-8 og I-11 i ekstraoppgavesamlingen. 
30.05.2011Arne B. Sletsjøe  Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen   Plenumsregning  Ser på oppgavene I-26, I-28, I-29, II-1, II-5 og II-10 i ekstraoppgavesamlingen.

NB: Prøveeskamen for i år vil bli lagt ut i løpet av dagen på emnets hjemmeside. Denne vil bli gjennomgått onsdag 1. juni i plenumsregningstiden.  

01.06.2011Erik Bedos / Arne B. Sletsjøe  Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Årets prøveeksamen blir gjenomgått.  
09.06.2011  Se Eksamenssiden for sted.  Avsluttende eksamen  kl. 14.30 (4 timer). 
Publisert 2. des. 2010 13:30 - Sist endret 7. feb. 2020 16:11