Beskjeder

Publisert 10. des. 2004 01:00

Eksamensoppgaven er nå lagt ut via instituttets egne side for gamle eksamensoppgaver

Jeg har også laget et løsningsforslag. til årets eksamen.

Publisert 29. nov. 2004 01:00

Siste forelesning blir fredag 3/12. Da er det meningen å svare på spørsmål og å ta opp repretisjonstemaer noen ønsker at taes opp.

Det er kommet en anmodning om at vi går igjennom Oblig 2, og jeg vil i det minste se på de tre første oppgavene.

Forelesningen avsluttes når det ikke er flere spørsmål, dog senest klokken 12.00.

Publisert 19. nov. 2004 01:00

Det vil ikke bli gitt en egen prøveeksamen i år. Instituttet har en egen side for gamle eksamensoppgaver , og der finner du fjorårets oppgave i MAT 1030 samt oppgavesett for MAT 008 og MAT 108 som omfattet pensumet i MAT 1030.

Publisert 22. okt. 2004 02:00

Obligatorisk oppgavesett nr. 2 er nå tilgjengelig fra emnets hjemmeside.

Frist for innlevering er fredag 5/11 klokken 14.30.

Oppgavene skal være ferdig vurdert løpet av en uke etter innleveringsfristen.

Hvis du ikke får godkjent besvarelsen, kan du levere inn en forbedret besvarelse innen fredag 19/11 klokken 14.30.

Publisert 20. okt. 2004 02:00

Resultatene fra midtveiseksamen er nå slått opp på veggen i 7. etasje i Niels Henrik Abels Hus.

Resultatene var gjennomgående gode, noe som reflekterer at flere av oppgavene var svært enkle og bare testet om man kjente de sentrale definisjonene i emnet.

Denne eksamen vil telle 30 prosent ved utregningen av samlet karakter. Oppgavene til den avsluttende eksamen vil nok oppfattes som vanskeligere enn de på flervalgsprøven.

Publisert 20. okt. 2004 02:00

Den obligatoriske innleveringsoppgaven nr. 2 vil bli gjort tilgjengelig på nettet fredag 22/10 en gang mellom kl. 12.30 og 14.30. Oppgavesettet vil foreligge i en norsk og en engelsk versjon.

Publisert 14. okt. 2004 02:00

Fasit til midttermineksamen er nå lagt ut på emnets hjemmeside for dette semesteret. På oppgave 14 vil både a) og d) regnes som rett svar. På oppgave 12 har jeg valgt å godkjenne a) også, ettersom linjen representerer en uelegant måte å føre det aktuelle induksjonsbeviset på.

Publisert 12. okt. 2004 02:00

Frister for annen gangs innlevering av obliatoriske oppgaver er på minuttet 14 dager etter første frist, se forøvrig under overskriften om obligatoriske oppgaver.

Publisert 11. okt. 2004 02:00

Løsning på første sett prøveeksamen er lagt ut på nettet.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Lenke til en prøveeksamen for midt-termineksamen er lagt ut.

Liste over rette svar kommer senere.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Grunnet at uke 42 er eksamensuke, utsettes all oppgaveregning til uken etter. det er heller ingen forelesning 15/10.

Publisert 29. sep. 2004 02:00

Matematisk fagutvalg har lagt opp et webforum for laveregradsstudenter. Her kan man søke hjelp, og diskutere problemstillinger med sine medstudenter. Dessuten kan det være at noen gruppelærere kan være behjelpelig. Forumet er lagt ut på dette nettstedet

Publisert 17. sep. 2004 02:00

Lenker til obligatoriske oppgaver, sett 1, er nå lagt ut under overskriften om obligatoriske oppgaver.

Publisert 2. sep. 2004 02:00

OBLIGATORISKE OPPGAVER

Settet med obligatoriske oppgaver vil bli gjort tilgjengelig fredag 17/9 ca. kl. 14.00.

If anyone needs the text of the compulsory assignment in English, please e-mail dnormann@math.uio.no on Friday 10/9 at the latest.

Publisert 24. aug. 2004 02:00

GRUPPEUNDERVISNING

Vi har satt opp mer gruppeundervisning fra og med denne uka.

Mandager 12.15- 14 i AUD 3

Torsdager 14.15 -16 i AUD 2 (merk stedet)

Fredager 14.15 -16 i AUD 3

Publisert 23. aug. 2004 02:00

Det tilbys en elektronisk orakeltjeneste i MAT 1030, kontakt orakel@math.uio.no

Publisert 21. juli 2004 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning! (er du forhindret fra å møte du ta kontakt på studieveileder@math.uio.no før første forelesning)

Publisert 21. juli 2004 02:00

Pensumlisten er gitt i forhold til utgave to av læreboka, mens bokhandelen bare har fått tilsendt eksemplarer av utgave 3. For studenter som leser utgave 3 vil det bli noen justeringer av pensumlisten. Noen er lagt inn, mens andre kan komme i midten av august. (Dette er nå gjort.)

Publisert 19. juli 2004 02:00

Velkommen til MAT 1030 høsten 2004. Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg, er det redusert undervisningstilbud i MAT 1030 denne høsten, med to timer pr. uke i plenum. Tilbudet er oppgitt som regning i plenum, men jeg tar sikte på også å gjennomgå endel teori. Hva vi legger vekt på av teori og eksempler får vi vurdere underveis. I den forbindelse vil jeg trenge tilbakemeldinger.

Hilsen foreleser Dag Normann

Publisert 19. juli 2004 02:00

Oppgavene som skal regnes/gjennomgåes på gruppene blir kunngjort på en egen side, se Ukeoppgaver

Første uke er oppgavene hentet fra avsnitt 1.1. Deretter tar jeg sikte på at oppgavene illustrerer stoff gjennomgått en drøy uke i forkant.