Pensum/læringskrav

Litteratur

Susanna S. Epp: Discrete Mathematics with Applications, 1995. Brooks/Cole Publishing Company . ISBN: 0-534-94446-9. Second Edition (Nye studenter kan alternativt bruke 3. utgave).

Pensum

Kapittel 1: Avsnitt 1.1-1.3 samt binær og heksadesimal notasjon fra Avsnitt 1.5.

Kapittel 2.

Kapittel 3: Avsnitt 3.1-3.7 samt sidene 173-176. (192 - 196 for utgave 3)

Kapittel 4: Avsnitt 4.1-4.4.

Kapittel 5: Avsnitt 5.1-5.3.

Kapittel 6. (Avsnitt 6.1 - 6.7 i utgave 3)

Kapittel 7: Avsnitt 7.1-7.5.(7.1, 12.2, 7.2 - 7.4 i utgave 3. Siste avsnitt i 12.2 inngår ikke.)

Kapittel 8: Avsnitt 8.1-8.3.

Kapittel 10. (I utgave 3 leses avsnitt 12.3 i stedet for 10.4)

Programmeringsteoretiske anvendelser utgår.

Publisert 18. juni 2004 12:20 - Sist endret 12. aug. 2004 10:28