Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 13 25/3 - 28/3


Læreboka

Kapittel 7, oppgaver 18, 19, 20, 21 og 23..


Forelesningen 10/3, oppgaven på side 21 (se sidenummer nederst på arket).

Forelesningen 12/3, oppgaven på side 31.

Ekstraoppgaver, Uke 13. Pdf-fil er lagt ut på emnets semesterside, se under overskrift "Ekstraoppgaver".