Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 16 14/4 - 18/4


Læreboka

Kapittel 9, oppgaver 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21.


Forelesningen 7/3, oppgaven på side 32 (se sidenummer nederst på arket).

Kapittel 10, oppgaver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.