Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 10  3/3 - 7/3


Det er ingen plenumsregning denne uken.


Læreboka

Kapittel 6, oppgaver 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 og 11.

Kapittel 7, oppgaver 1, 2, 3, 4 og 5.

Forelesningen 25/2, oppgaven på side 33 (se sidenummer nederst på arket)
Forelesningen 27/2, oppgaven på sidene 24 og 25.