Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 4  21/1 - 25/1


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 1, oppgaver 1, 3, 6, 9, 10 og 12.

Kapittel 2, oppgaver 2, 3, 4 og 5.