Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 5  28/1 - 1/2


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 2, oppgaver 7, 8 og 14.

Kapittel 3, oppgaver 1, 6, 9, 10, 11 12 og 13.

Forelesningen 23.01.08, side 11.