Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 6  4/2 - 8/2


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 3, oppgave 15.

Kapittel 4, oppgaver 1, 2, 3, 6, 11, 12, 16, 17 og 24.