Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 8  18/2 - 22/2


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 5, oppgaver 1, 2, 3, 4, 6, 7 (bruk Venn-diagram), 8. 9. 10. 13. 14 og 15.