Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 9  25/2 - 29/2


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 5, oppgaver 16, 17, 18, 19, 20 og 21.

Kapittel 6, oppgave 1

Forelesningen 13/2, oppgavene på side 6 og side 8 (se sidenummer nederst på arket)
Forelesningen 20/2, oppgaven på side 15

For spesielt interesserte tilbys oppgaven på sidene 22 og 23 fra forelesningen 20/2.