Beskjeder

Publisert 30. mai 2008 09:59

Etter oppfordring flyttes siste orakeltjeneste, onsdag 4/6 enda en time, til 13-15, for å gi de som er oppe til eksamen til 12.00 tid til å nå tjenesten. Planen over orakeltider blir rettet opp.

Publisert 20. mai 2008 11:38

Grunnet kollisjon med annen eksamen, er siste orakel, onsdag 4/6- flyttet to timer til 12-14. Planen over tider for orakeltjenesten er rettet opp.

Publisert 13. mai 2008 11:01

Orakeltjenester Det er lagt ut en lenke til en pdf-fil med oversikt over planlagte orekeltider i MAT1030 denne våren, se ny overskrift på emnets semesterside.

Publisert 7. mai 2008 14:41

En lenke til en side med lenker videre til tidligere eksamensoppgaver i MAT1030 er nå lagt ut under overskriften Ekstraoppgaver.

Publisert 5. mai 2008 10:48

De som må levere ny besvarelse av Oblig. 2 har siste frist 09.05.2008 kl. 14.30. Besvarelsen skal som vanlig leveres på instituttkontoret, 7. etasje i Matematikkbygningen. Minner om at for å få besvarelsen godkjent, må minst 50% være riktig besvart, og man må ha gjort noe på alle oppgavene.

Publisert 23. apr. 2008 15:28

Torsdag 24/4 vil plenumsregningen stort sett foregå på tavlen, og det blir gitt eksempler på forskjellige slags induksjonsbevis.

Publisert 23. apr. 2008 15:25

I uke 18, 28/4 - 30/4, vil det bli forelest stoff som er eksamensrelevant, men som ikke står i læreboka. Nødvendig bakgrunnstoff finner dere i foilene som legges ut etter forelesningene.

Publisert 11. apr. 2008 17:47

Teksten til den andre obligatoriske oppgaven er nå lagt ut under lenke til venstre.

Publisert 27. mars 2008 15:36

Gruppeundervisningen fredag kl.12-14 avlyses for resten av semesteret på grunn av dårlig oppmøte. Vi henviser studentene til å benytte de andre tre gruppetidene resten av semesteret.

Publisert 12. mars 2008 12:10

Beskjeden gitt på forelesningen om at plenumsregningen 27/3 avlyses trekkes tilbake. Det kan bli aktuelt å flytte plenumsregningen den dagen, nærmere beskjed vil i så fall bli gitt.

Publisert 10. mars 2008 22:00

Plenumsregningen torsdag 13. mars er avlyst! Neste plenumsregning blir dermed torsdag 27. mars. Uken etter, Uke 14, er det undervisningsfri. Ønsker om oppgaver eller temaer til gjennomgang eller repetisjon kan sendes på epost til Roger.

Publisert 7. mars 2008 16:28

I Uke 11 vil det bli forelest stoff som ikke står i læreboka, men som kan bli prøvet til eksamen eller som en del av Oblig 2. Forelesningene legges ut på nettet som vanlig, og det vil komme et sett øvingsoppgaver i pdf-format i løpet av uka.

Publisert 28. feb. 2008 10:21

Oblig 1 må leveres inn på instituttkontoret i 7.etasje i Nils Henrik Abels Hus, senest fredag 29.02 - kl.14.30. Det kreves 50% riktig for å bli godkjent, og man må ha gjort noe på alle oppgavene. Obligene vil bli rettet og lagt ut samme sted senest fredag 7.03 -kl.14.30. De som må levere ny besvarelse har aller siste frist til fredag 14. mars kl.14.30.

Publisert 26. feb. 2008 11:19

Grunnet annet arrangement i auditoriet, blir det ingen plenumsregning torsdag 6. mars.

Publisert 19. feb. 2008 15:29

Gruppeundervisningen på tirsdager er flyttet fra rom B62 til rom 534(oppdatering av "undervisning-tid og sted" vil skje i løpet av et døgn.)

Publisert 19. feb. 2008 10:47

Elektronisk orakelThor Sandmel kan svare på e-postspørsmål om diskret matematikk.

Publisert 18. feb. 2008 16:38

Et kompendium med alle forelesningene og plenumsregningene er lagt ut på den detaljerte undervisningsplanen.

Publisert 15. feb. 2008 15:47

Teksten til den første obliatoriske oppgaven kan nå lastes ned.

Publisert 12. feb. 2008 09:40

På siste forelesning forekom det en liten feil som nå er rettet opp på nett-versjonen.

Følgen man skal finne neste tall i, kan godt få begynne med 1 (det gjør den mer logisk), men siste tall skal være 111 og ikke 110.

Oppgaven er derfor å finne neste tall i følgen 1,5,15,34,65,111 , ?

Publisert 8. feb. 2008 15:37

Vi minner om at teksten til den første obligatoriske oppgaven blir lagt ut på emnets hjemmeside en gang mellom 12.30 og 14.30 fredag 15.02. Dere vil da ha to uker på dere.

Publisert 23. jan. 2008 23:02

Onsdag 23.01.2008 ble fire studenter valgt som kontaktpersoner. Navn og e-postadresser finner dere under overskriften Kontaktstudenter

Publisert 17. jan. 2008 16:52

All students requiring English translations of their exam papers must report this using "StudentWeb" before February 1st.

Publisert 16. jan. 2008 15:52

Hvis du har fått godkjent alle obliger i dette emne tidligere, trenger du ikke å levere om igjen. Hvis du har levert obliger, men ikke har tatt eksamen i emnet tidligere, må du vise frem dine godkjente obliger til studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for at dette skal bli registrert. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med studieadministrasjonen på studieinfo@math.uio.no (Du er selvsagt velkommen til å levere på nytt frivillig, det kan jo være god trening.)

Publisert 16. jan. 2008 14:12

Åpen gruppe på tirsdager flyttes! Den åpne gruppen på tirsdager flyttes til kl. 12:15 -14:00, Rom B62 Niels Henrik Abels hus. Siden "undervisning-tid og sted" oppdateres i løpet av morgendagen.

Publisert 15. jan. 2008 15:48

Ukeoppgavene blir lagt ut under egen overskrift. Oppgavene for Uke 4 kan lastes ned nå.