Pensum/læringskrav

Litteratur

Peter Grossman: Discrete Mathematics for Computing, Second Edition, 2002. Grassroots Series, Palgrave Macmillian. ISBN: ISBN 0-333-98111-1 paperback.

Pensum

Pensum denne våren er kapittel 1 - 7 og 9 samt utdrag fra kapitltel 10, 11 og 13 i Grossmans bok.

I tillegg vil en del av pensum hentes fra undervisningsmatriell som utvikles gjennom semesteret.

Trykkfeil

Her er en oppdatert liste med kjente trykkfeil i læreboken .

Publisert 22. okt. 2007 18:22 - Sist endret 7. feb. 2020 16:11