Undervisningsplan

PDF-filer med lysarkene fra forelesningene og plenumsregningene blir lagt ut her. Vi benytter fire formater:

  • forelesning: nøyaktig det som ble vist frem
  • print: samme som forelesning, men kun én PDF-side per lysarkside
  • multi: samme som print, men fire sider vises på én
  • artikkel: et artikkelformat som egner seg bedre for utskrift

Her er et kompendium med forelesningsnotater som inneholder alle forelesningene og plenumsregningene. (NB. Sjekk på side 1 for når dokumentet er sist oppdatert.)

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Algoritmer, pseudokoder og kontrollstrukturer.  Etter en generell innledning med presentasjon av lærerstab og kursopplegg, starter vi på kapittel 1 i boka og ser hvor langt vi kommer.

forelesning print multi artikkel 

16.01.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Flere pseudokoder. Representasjoner av tall.  Vi gir noen flere eksempler på algoritmer, og går så over til å studere binære tall.

forelesning print multi artikkel 

17.01.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus   Plenumsregning: Kapittel 1  Repetisjon og gjennomgang av eksemplene fra kapittel 1.

forelesning print multi artikkel 

21.01.2008Dag Normann   Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus   Mer om representasjon av tall  Vi snakker om aritmetikk for binære tall, samt oktal og heksadesimal representasjon. Vi begynner på kapittel 3 om datarepresentasjon av hele tall.

forelesning print multi artikkel 

23.01.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus   Tall som data  Vi diskuterer hvordan vi representerer hele tall og reelle tall i en datamaskin. Vi vil bli ferdige med kapittel 3. Hvis det blir tid til overs, vil vi snakke litt om logikk.

forelesning print multi artikkel 

24.01.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Oppgaver fra uke 4  Vi regner gjennom ukeoppgaver fra kapittel 1 og 2.

forelesning print multi artikkel 

28.01.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Logikk  Vi diskuterer hva som menes med utsagn, sannhetsverdi og predikat. Vi vil se på de viktigste logiske bindeordene, hvordan de defineres og hvordan de kan brukes i formuleringen av pseudokoder.

forelesning print multi artikkel 

30.01.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Logikk  Vi ser på sammensatte utsagn, og på hvordan vi kan bruke sannhetsverditabeller til å analysere slike. Vi innfører bindeordene "hvis-så" og "hvis og bare hvis".

forelesning print multi artikkel 

31.01.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Ukeoppgaver  Ukeoppgaver fra kapittel 2 og 3.

forelesning print multi artikkel 

04.02.2008Dag Normann   Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Predikatlogikk  Vi vil gjøre oss ferdige med utsagnslogikken og gi en innføring i predikatlogikk og bruk av kvantorer. Hvis vi får godt med tid, vil vi se litt på hvordan man utformer bevis.

forelesning print multi artikkel 

06.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Predikatlogikk, bevisføring  Vi vil gjøre oss ferdige med stoffet som behandles i lærebokas Kapittel 4.

forelesning print multi artikkel 

07.02.2008Roger Antonsen   Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Ukeoppgaver  Vi regner den siste ukeoppgaven fra kapittel 3 og begynner på oppgavene fra kapittel 4.

forelesning print multi artikkel 

11.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Mengdelære  Vi starter på temaene i Kapittel 5. Vi vil rekke over notasjon for å skrive om mengder, snitt, union, differens og komplement og hvordan man bruker Venn-diagrammer til å studere mengder definert ved bruk av disse operatorene.

forelesning print multi artikkel 

13.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Mengdelære  Vi fortsetter innføring i mengdelæren. Etter å ha gjort oss ferdige med de Booleske operasjonene og Venn-diagrammer, vil vi kort snakke om representasjon av mengder som digitale data, og så begynne behandlingen av Cartesiske produkter og relasjoner.

forelesning print multi artikkel 

14.02.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Ukeoppgaver  Vi regnet alle ukeoppgavene fra kapittel 4, bortsett fra oppgave 21, som man kan lese gjennom selv i notatene. Hvis noen ønsker deler av denne gjennomgått, så gi en beskjed til Roger før neste plenumsregning. Vi utsatte også oppgaven fra forelesning 04.02.2008 til neste gang.

forelesning print multi artikkel 

18.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Relasjoner  Vi vil snakke om relasjoner generelt, og en god del om ekvivalensrelasjoner.

forelesning print multi artikkel 

20.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Relasjoner, Funksjoner  Vi gjør oss ferdige med Kapittel 5 og begynner på Kapittel 6.

forelesning print multi artikkel 

21.02.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Ukeoppgaver  Vi regner oppgaver fra kapittel 5.

forelesning print multi artikkel 

25.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Funksjoner  Vi regner med å gjøre oss ferdige med Kapittel 6. Hvis tid, begynner vi på Kapittel 7.

forelesning print multi artikkel 

27.02.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Rekursjon og induksjon  Vi starter på Kapittel 7 med ideen bak rekursive definisjoner av funksjoner eller tallfølger. Vi kommer også inn på induksjonsbevis.

forelesning print multi artikkel 

28.02.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Ukeoppgaver  Vi regner flere oppgaver fra kapittel 5 og 6, samt oppgaver fra forelesningene.

forelesning print multi artikkel 

03.03.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Berknes hus  Induksjon og rekursjon, rekurenslikninger  Vi snakker om induksjonsbevis og sammenhengen mellom rekursive definisjoner og slike bevis.

forelesning print multi artikkel 

05.03.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Berknes hus  Rekurrenslikninger  Vi gjennomgår metoden for å løse rekurrenslikninger.

forelesning print multi artikkel 

06.03.2008---      Ingen plenumsregning pga åpen dag. 
10.03.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Generell rekursjon og induksjon  Vi ser på andre situasjoner hvor rekursjon og induksjon gir mening. Her vil vi gå ut over læreboka, og forelesningsnotatene vil inngå i pensum.

forelesning print multi artikkel 

12.03.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Generell rekursjon og induksjon  Vi fortsetter innføringen i generell rekursjon og induksjonsbevis over induktivt definerte strukturer.

forelesning print multi artikkel 

13.03.2008---      Plenumsregning avlyst. 
17.03.2008---      Påskeferie: Ingen undervisning denne uken. 
24.03.2008---      Andre påskedag: Ingen forelesning. 
26.03.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kombinatorikk  Vi oppsummerer raskt det vi har gått gjennom før påske, og starter så på kapittel 9.

forelesning print multi artikkel 

27.03.2008Roger Antonsen   Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning: Utvalgte ukeoppgaver  forelesning print multi artikkel 
31.03.2008---      Undervisningsfri uke 31/3-4/4 
07.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kombinatorikk  Vi gjør oss ferdige med kombinatorikk og kapittel 9.

forelesning print multi artikkel 

09.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Grafteori  Vi begynner på kapittel 10 om grafteori.

forelesning print multi artikkel 

10.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  forelesning print multi artikkel 
11.04.2008      Oblig 2 blir lagt ut. 
14.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Grafteori  Vi fortsetter med grafteori og gjør oss nesten ferdige med kapittel 10.

forelesning print multi artikkel 

16.04.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Grafteori, Trær  Vi gjør oss ferdig med grafteorien og begynner på avsnittet om trær.

forelesning print multi artikkel 

17.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  forelesning print multi artikkel 
21.04.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Trær  Vi snakker om Prims algoritme og om Dijkstras algoritme for å finne utspennende trær i en graf med spesielle egenslaper. Vi begynner å snakke om trær med rot.

forelesning print multi artikkel 

23.04.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Trær  Vi fortsetter avsnittet om trær med rot, med endel eksempler.

forelesning print multi artikkel 

24.04.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  Vi regner resten av oppgavene fra kap. 10 og øver på induksjonsbevis. (Mesteparten av plenumsregningen blir gjort på tavlen.)

forelesning print multi artikkel 

25.04.2008      Innlevering av Oblig 2 
28.04.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Trær  Vi fortsetter med å se på trær og hvordan de kan brukes i informatikk. Det vil komme eksamensrelevant stoff som ikke står i boka. Stikkord er bevistrær i utsagnslogikk og unifisering av termer.

forelesning print multi artikkel 

30.04.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Trær  Vi avslutter trolig kapitlet om trær, med en del eksempler. Det blir forelest eksamensrelevant stoff som ikke står i læreboka. Vi vil blant annet snakke om unifisering. Det er mulig at noen eksempler utsettes til mai, vi får se.

forelesning print multi artikkel 

01.05.2008      Ingen plenumsregning 
05.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Grafer og trær  Vi går igjennom en rekke eksempler som belyser stoffet om grafer og trær. De fleste eksemplene er formulert som oppgaver, oppgaver av en vanskelighetsgrad som passer til eksamen, og løsningene vil bli gitt på tavla.

forelesning print multi artikkel 

07.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kompleksitetsteori  Vi starter på siste kapittel i læreboka.

forelesning print multi artikkel 

08.05.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  [Tavleregning] 
12.05.2008      Ingen forelesning 
14.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kompleksitetsteori  Vi fortsetter innføringen i kompleksitetsteori fra siste kapittel i boka.

forelesning print multi artikkel 

15.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  [Tavleregning] 
19.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kompleksitetsteori  Siste ordinære forelesning med nytt stoff.

forelesning print multi artikkel 

21.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Kompleksitetsteori/Repetisjon  Vi starter med en systematisk repetisjon av pensum.

forelesning print multi artikkel 

22.05.2008Roger Antonsen  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Plenumsregning  Dette er siste plenumsregning.

forelesning print multi artikkel 

26.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Repetisjon  Vi avslutter den systematiske repetisjonen fra 21.1, med større vekt på bevistrær enn opprinnelig planlagt. Vi konsentrerer oss deretter om noen temaer etter ønsker fra studentene. Denne siste delen blir ren tavlepresentasjon.

forelesning print multi artikkel 

28.05.2008Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  Repetisjon. Relasjoner, funksjoner, rekurrens, induksjon  Foreleser møter opp for å høre om det er ønsker om å repetere stoff. Det er mulig å komme med forslag via e-post. Denne dagen vil all gjennomgang foregå på tavlen. Vi ser bl.a. på eksamen 06.12.04 oppgave 5 og eksamen 17.12.03 oppgave 3.

 

29.05.2008Roger Antonsen/Dag Normann  Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus  [Ingen plenumsregning]  [Ingen plenumsregning] 
02.06.2008    [Ingen forelesning]  Juni er undervisningsfri. det er ingen forelesninger eller plenumsregninger i juni. For orakeltjenester, se egen beskjed. 
Publisert 10. des. 2007 15:38 - Sist endret 28. mai 2008 11:53