Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2005Erik Løw  Aud 5 Vilhelm Bjerknes  1.1 - 1.4 Motivasjon, grenser,kontinuitet,analysens fundamentale aksiom  Hopp over 1.9-1.10 
19.01.2006EL    1.5 - 1.6 Arkimedes' aksiom, mellomverdisetningen  Hopp over 1.31-1.34, 1.41 
20.01.2005EL    1.7 - 1.9 Middelverdiulikheten, ekvivalens med an. fund. aksiom   
25.01.2006EL    3.1 Supremum   
26.01.2006EL    3.2 Bolzano-Weierstrass   
27.01.2006Erlend Fornæss Wold    Oppgaver 1.4,1.8,K2,1.16,1.20,K3,K8,1.24.1.29,K11  Ta vekk siste punkt i K2. 
01.02.2006EL    4.1 Høyere dimensjoner : Cauchy-Schwarz ulikhet, grenser, Bolzano-Weierstrass   
02.02.2006EL    4.2 Åpne og lukkede mengder   
03.02.2006EFW    Oppgaver 1.37,1.39,1.40,K16,1.49,1.52,3.8,3.11,K.17   
08.02.2006EL    4.2 Kontinuitet 4.3 Høyere dimensjonale varianter av ekstremverdisetningen  Hopp over 4.45 
09.02.2006EL    4.4 Middelverditeoremet , Appendiks B : Tellbare mengder  Vi dekker til og med Lemma B.6 i appendiks B. Hopp over 4.58 
10.02.2006EFW    Oppgaver 3.18, 3.24 (i)-(vi), 3.30, K.19, K.20, 4.5, 4.11   
15.02.2006EL    4.5 Uniform kontinuitet   
16.02.2006EL    4.6 Det generelle konvergensprinsippet. Cauchy følger.  Hopp over 4.79 og 4.87 
17.02.2006EFW    Oppgaver 4.17,4.27,4.33,K.22,K.25,4.48,K.26,K.29  Første oblig publiseres. 
22.02.2006EL    6.1 Deriverbare og lineære avbildninger    
23.02.2006EL    6.2 Operatornormen, Kjerneregelen   
24.02.2006EFW    Oppgaver : 4.56,K.43,K.44,4.65,K.55,4.75.4.85,4.86,K.57   
01.03.2006EL    6.3 Middelverdiulikheten i flere variable   
02.03.2006EL    8.1 Problemer med å definere areal og volum   
03.03.2006EFW    Oppgaver : K.104, 6.12, 6.16, 6.17, K.106   
08.03.2006EL    8.2 Riemann integralet   
09.03.2006EL  Rom 735 (B71)  10.00- 11.20  Orakeltjeneste om obligen. 
10.03.2006EFW    Oppgaver : 6.26, K.107, K.109   Oblig innleveres  
15.03.2006EL    8.2 Riemann integralet   
16.03.2006EL    8.3 Integralet av kontinuerlige funksjoner  Hopp over 8.49 til 8.54 
17.03.2006EFW    Oppgaver : 6.30, K.112, 8.12   
22.03.2006INGEN UNDERVISNING       
23.03.2006INGEN UNDERVISNING       
24.03.2006INGEN UNDERVISNING       
29.03.2006EL    9.3 Integraler i planet. Fubinis teorem  Hopp over 9.29-9.33 
30.03.2006EL    10.3 Normerte vektorrom og metrisk rom   
31.03.2006EL    Oppgaver : 8.17, 8.20, 8.26, 8.31, 8.34, 8.38, 8.48   
05.04.2006EL    10.4 Ekvivalente normer og metrikker  Hopp over 10.58 - 10.60 
06.04.2006EL    11.1 Komplette metriske rom   
07.04.2006EL    Oppgaver : 9.25, 9.27, K.168, K.172, 10.20, 10.23, 10.30  Oblig 2 publiseres. 
12.04.2006PÅSKEFERIE       
13.04.2006PÅSKEFERIE       
14.04.2006PÅSKEFERIE       
19.04.2006EL    11.2 Bolzano-Weierstrass egenskapen   
20.04.2006EL    11.3 Uniform norm   
21.04.2006EFW    Oppgaver : K.196, 10.42, 10.44, 10.47, 10.51, 10.53 (i)+(ii)  I oppgave 10.44 (ii), skift ut "metric spaces" med "metrics on a space X". 
26.04.2006EL    11.4 Uniform konvergens  Fra side 269-272 tar vi bare med Teorem 11.57 m/første bevis. 
27.04.2006EL    12.1 Kontraksjonsprinsippet    
28.04.2006EFW    Oppgaver : 11.5, 11.9, 11.11, 11.13, 11.14, 11.19, 11.20, 11.26, 11.30  Oblig 2 innleveres. 
03.05.2006EL    12.2 Eksistenssatsen for ordinære differensialligninger  Frem til Øvelse 12.12 
04.05.2006EL    13.1 Det inverse funksjonsteorem   
05.05.2006EFW    Oppgaver : K.214, K.215, K.221, K.229   
10.05.2006EL    Eksamensoppgaver : MAT 1300, 2005 : 1, 2004 : 1, 2 b),c), 3  "Kompakt" erstattes med "BW-egenskapen" i 2 b),c). 
11.05.2006EL    Eksamensoppgaver : MA 134 : 1997: 1,4, 1999: 1, 2001: 5, 2002 : 4  Se over 
12.05.2006EFW    Oppgaver : 12.5, 12.7, 12.10, 13.3, 13.7, 13.14, 13.15   
Publisert 2. des. 2005 14:54 - Sist endret 8. mai 2006 13:22