This course is discontinued

Here are proposed solutions to the final exam.

Her er et løsningsforslag til eksamensoppgavene.

June 17, 2009 2:39 PM

There will be question and answer sessions May 25th 14:15-16:00 in Auditorium 5, and May 26th, 14:15-16:00 in Auditorium 1.

Det blir tid for spørsmål 25. mai 14:15-16:00 i auditorium 5 og 26. mai 14:15-16:00 i auditorium 1.

May 12, 2009 3:25 PM

Proposed Solutions to Mandatory Assignment 2 are now available. Follow the link Information regarding mandatory assignments to get to the solution text.

Et løsningsforslag til Oblig 2 er nå tilgjengelig. Følg lenken Informasjon om obligatoriske øvelser for å komme til den foreslåtte besvarelsen (kun engelsk tekst).

May 12, 2009 12:26 PM

Teachers