Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 16. nov. 2006 16:44

CONCERNING THE EXAM:

The oral exam will be given on Thursday, December 7 and on Friday, December 8, at Room B301 (third floor of NH Abel´s House).

We will arrange a meeting on Tuesday, November 21 at 10:15 (in the usual lecture room B70), where we will make a schedule of your examination times.

Candidates who do not meet and do not contact either the lecturer Terje Sund (tsund@math.uio.no) or Heidi Raude (room B724) reasonably soon, will all be given a common exam time.

Publisert 12. sep. 2006 11:43

Tillitsmann for MAT430: Geir Engdahl

e-mail: geirke@student.matnat.uio.no

Publisert 6. juni 2006 16:50

Velkommen til MAT4340!

Pensumbok er:

Eidelman, Yuli; Milman, Vitali; Tsolomitis, Antonis: Functional analysis. An introduction, 2004. American Mathematical Society, Providence, RI. Part I.

Det vil bli oppgaveregning ca. 1 time hver uke. Resten av tiden vil bli brukt til å gjennomgå pensumstoff (fortrinnsvis de syv første kapitlene i læreboken).

1. (Tirsdag 22.08): 1.1-1.4. Normerte rom. Kvotientrom.

2. (Torsdag 24.08): 1.5, 2.1a. Komplettering av normerte rom. Hilbertrom. Oppgaver: Kap. 1: 1, 11, 12, 22, 23, 24.

Dessuten: (I) Vis at rommet R_p[a,b] (side 16) ikke er et lineært rom. Forsøk å omdefinere rommet slik at det blir lineært (og fremdeles inneholder C[a,b]).

3. (29.08): 2.1 b) - 2.1 e). Bessels ulikhet og Parsevals identitet. Eksistens av ortonormale basiser.

4. (31.08): 2.1 e), 2.2 b). Anvendelse av Parsevals id. på L_2[a,b]. Konvekse mengder.

Oppgaver: Kap. 1: 18,20. Kap.2: 1, 4, 5, 8c).

5. (05.09):...