Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MAT4350 - Vår 2005

Endeligt pensum: Fra Gert K. Pedersens bok "Analysis Now", avsnitt 2.3, 2.4, 2.5 (til og med 2.5.7), 3.1, 3.2, 3.3 (til og med 3.3.9), 3.4 (til og med 3.4.13), 4.1, 4.2 (til og med 4.2.3 samt 4.2.6), 4.3 (unntatt 4.3.8, 4.3.16-4.3.19), 4.4 (til og med 4.4.7), 4.5 (uten beviser og til og med 4.5.8).

9. juni 2005 15:36

Eksamen er planlagt til den 13.06.

28. apr. 2005 02:00

Oppgaver til mandag den 18. april: fra G. K. Pedersens bok Analysis Now E 4.2.1, E 4.2.2, E 4.2.5, E 4.2.6

15. apr. 2005 02:00