This course is discontinued

E4.3.13. Kommentar. Følgende falt ut i løsningsteksten: Ved å dividere med normen, kan vi anta at den positive lineærfunksjonalen har norm én.

Apr. 9, 2011 8:53 PM
Feb. 18, 2011 5:28 PM

Undervisningen torsdager klokken 1215-14 er blitt flyttet til fredager 1415-1600, første gang 21. januar. Fredag 21.01 vil vi benytte seminarrom B81, fredagene deretter benyttes B63.

Jan. 19, 2011 11:53 PM