Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 24. nov. 2005 12:41

Det bekreftes at den muntlige eksamenen i MAT 4370 vil gå etter timeplanen nedenfor annonsert 07.11 og stedet blir seminarrom B70 i 7de etasje i N.H.Abels hus. Vent utenfor seminarrommet til du blir kalt inn.

Publisert 7. nov. 2005 14:21

Jon Bohlin, Anna Live Eliassen, Thor Ivar Joramo, Amandip Singh Sangha, Eivind Stordal, Asgeir Vilming

Dere er alle oppmeldt til muntlig eksamen i MAT 4370 torsdag 8 desember. etter at fristen for å trekke seg gikk ut 1 november. Vi starter eksamenen kl. 13.15 og tar den utover ettermiddagen så lenge det trenges (15 over hver time) Jeg har foreløpig satt opp denne planen for eksamenen:

13.15 - 14.00 Asgeir Vilming

14,15 - 15.00 Amandip Singh Sangha

15.15 - 16.00 Thor Ivar Joramo

16. 15 ----? Her setter jeg ikke opp noen detaljert plan hvis jeg ikke hører fra dere innen 13 November. De som går opp og ikke svarer på denne meldingen kan møte opp 16.15. Av hensyn til avviklingen ber jeg om at alle svarer på denne meldingen og bekrefter eller avkrefter at dere kommer . Det tas forbehold om at det kan bli forandringer i programmet ovenfor inntil en uke før eksamen.

Faglæreren er bortreist i perioden 27 Nov. - 4 Des.

Publisert 11. okt. 2005 19:30

På grunn av dårlig frammøte vil de ordinære forelesningene i dette kurset nå slutte, og kurset vil fortsette som et lesekurs. Foreleseren vil være tilgjengelig i seminarrommet (eller i kontoret i 7. etasje) ved begynnelsen av hver forelesningstime for spørsmål, og den detaljerte undervisningsplanen blir fra nå av en plan for lesekurset. Kopi av forelesningsnotatene for hele kurset kan fås ved henvedelse til foreleseren.

Publisert 3. okt. 2005 18:18

Endelig tid for muntlig eksamen. Den endelige tiden for den muntlige eksamenen i dette kurset er nå fastsatt til torsdag 8 desember.

Publisert 19. sep. 2005 15:54

Tid for eksamen. På grunn av reiseplaner må tidspunktet for muntlig eksamen fastsettes alt nå. Passer fredag 9 desember for alle? Eventuellt kan tiden flyttes en dag tidligere. Hvis tiden ikke passer, så gi tilbakemelding her , men bare svar hvis du tenker seriøst på å ta muntlig eksamen.

Endelig tid for eksamen er torsdag 8 desember.

Publisert 24. aug. 2005 11:52

Bekreftelse av tid og sted. De endelige tidene/stedene for forelesningene og øvelsene blir tirsdager 14.15 - 16.00 i B70 og fredager 10.15 - 12.00 i B63. Linken tid og sted til venstre vil bli oppdatert etterhvert.

Uke 35. Foreleseren er bortreist 28 aug - 3 sept, så forelesningene i uke 35 blir gitt av Erik Alfsen. På grunn av en kollisjon blir tirsdagsforelesningen flyttet til onsdag 31/08 14.15 - 16.00 i B 71 (bare denne ene gangen). Fredagsforelesningen 02/09 blir på vanlig tid og sted.

Publisert 19. aug. 2005 16:25

Det har nå meldt seg 9 interessenter til dette kurset, og det har stadig kommet nye, så jeg må ta en ny runde for å finne tider som passer til flest mulig. For øyeblikket ser det ut til at tirsdager 14 - 16 og fredager 10 - 12 går for alle, men dette må bekreftes. Andre mulige tidsintervaller er

Mandag 14-16 (Passer dårlig for en)

Tirsdag 12-14 (Passer dårlig for en)

Torsdag 10-12 (Går ikke for en)

Torsdag 14-16 (Går ikke for en)

Hvis en ikke skal bruke offbeat tider som 8-10 eller 16-18 ser det således ut til at tirsdager 14-16 i B70 og fredager 10-12 i B63 er det beste. Hvis noen har sterke innvendinger mot dette, så gi beskjed snarest. Dette gjelder selvfølgelig bare folk som virkelig har tenkt å følge undervisningen,

Publisert 18. aug. 2005 15:27

Enda en ny tid og sted. Det dukket opp enda en ny interessent til kurset som torsdagstiden ikke passet for, så vi endrer tider og steder til tirsdager 14.15 - 16.00 i B70 og torsdager 10.15 - 12.00 i B62. Jeg holder på den gamle reservasjonen torsdager 14-16 en stund, så gi beskjed snarest hvis noen har problemer med denne siste endringen. Jeg regner med at situasjonen stabiliserer seg i begynnelsen av uke 34.

Publisert 17. aug. 2005 18:13

Ny tid og sted. Det viste seg at de oppsatte tidene (blant annet tiden på mandag) ikke passer for alle. Forelesningene/øvelsene er derfor flyttet til tirsdager og torsdager 14 - 16 og de vil alle foregå i B 70 istedet for B 71. Spesiellt blir den første forelesningen tirsdag 23 august (og det blir intet mandag 22 august)

Publisert 12. aug. 2005 22:52

Den første forelesningen blir mandag 22 august. De som ønsker å følge undervisningen bør møte da for å bestemme en bedre plassering av tirsdagsforelesningen til tirsdager eller torsdager i tidsintervallet 10 - 16. De som ikke kan møte bes sende en mail til faglæreren og si hvilke tider som passer.

Publisert 31. mai 2005 15:29

Et tilsvarende kurs ble gitt i 2004 og i 2002 , men de tidligere oppleggene svarte til 15 studiepoeng. De tidligere oppleggene var basert på den operatorteoretiske tilnærmingen til stoffet i læreboka til Bratteli og Jørgensen. Et mer konvensjonellt opplegg basert på Fourieranalyse brukes i boka "A first course on Wavelets" av Hernandez og Weiss som kan lastes ned gratis her (Klikk på kapittel-headingene i Acrobat)