Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MAT4370 - Høst 2005

Det bekreftes at den muntlige eksamenen i MAT 4370 vil gå etter timeplanen nedenfor annonsert 07.11 og stedet blir seminarrom B70 i 7de etasje i N.H.Abels hus. Vent utenfor seminarrommet til du blir kalt inn.

24. nov. 2005 12:41

Jon Bohlin, Anna Live Eliassen, Thor Ivar Joramo, Amandip Singh Sangha, Eivind Stordal, Asgeir Vilming

Dere er alle oppmeldt til muntlig eksamen i MAT 4370 torsdag 8 desember. etter at fristen for å trekke seg gikk ut 1 november. Vi starter eksamenen kl. 13.15 og tar den utover ettermiddagen så lenge det trenges (15 over hver time) Jeg har foreløpig satt opp denne planen for eksamenen:

13.15 - 14.00 Asgeir Vilming

14,15 - 15.00 Amandip Singh Sangha

15.15 - 16.00 Thor Ivar Joramo

16. 15 ----? Her setter jeg ikke opp noen detaljert plan hvis jeg ikke hører fra dere innen 13 November. De som går opp og ikke svarer på denne meldingen kan møte opp 16.15. Av hensyn til avviklingen ber jeg om at alle svarer på denne meldingen og bekrefter eller avkrefter at dere kommer . Det tas forbehold om at det kan bli forandringer i programmet ovenfor inntil en uke før eksamen.

Faglæreren er bortreist i perioden 27 Nov. - 4 Des.

7. nov. 2005 14:21

På grunn av dårlig frammøte vil de ordinære forelesningene i dette kurset nå slutte, og kurset vil fortsette som et lesekurs. Foreleseren vil være tilgjengelig i seminarrommet (eller i kontoret i 7. etasje) ved begynnelsen av hver forelesningstime for spørsmål, og den detaljerte undervisningsplanen blir fra nå av en plan for lesekurset. Kopi av forelesningsnotatene for hele kurset kan fås ved henvedelse til foreleseren.

11. okt. 2005 19:30