Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MAT4550 - Vår 2009

MAT4550 gis våren 2009 som et ekstratilbud. Det vil derfor være et redusert undervisningstilbud i forhold til det vanlige med kun 2 timer forelesning i uken. Studentene må derfor regne med en større egeninnsats enn vanlig.

19. nov. 2008 11:32